viktige reiser

2007 Egypt
2005 Kina
2001 Cuba
2000 Japan
1999 Midtøsten


     

     

"Kvinnelige fragmenter I-III"
40x40
P.E.

 "Komposisjon i gult"
olje
P.E.